Meny

Personalet i jordskifterettene består av; dommere, dommerfullmektiger, utredere (tekniske personale) og saksbehandlere (administrativt personale).

Jordskiftedommere og jordskifteoverdommere
Ved hver jordskifterett er det en eller flere jordskiftedommere. En av disse er domstolleder.
Jordskifteoverrettene er ankeinstans og enedommerembeter, og ledes av en jordskifteoverdommer.
Utdanningskrav for jordskiftedommere og jordskifteoverdommere er studieplan i eiendomsutforming ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

Jordskiftedommerfullmektiger
Denne gruppen er rekrutteringsstillinger og tilsvarer dommerfullmektiger ved de alminnelige domstolene.
Disse stillingene er 3-årige engasjement med mulig forlengelse på 1 år. Utdanningskrav som for dommere.

Utredere (teknisk personale)
Det tekniske personalet består av avdelings- og overingeniører med ulik utdanning.
Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til teknisk, jordskiftefaglig og juridisk saksarbeid. De fleste har landmålerutdanning fra Høgskolen på Vestlandet.

Saksbehandlere
Alle jordskifteretter og jordskifteoverretter har administrativt personale. Saksbehandlerne utfører det meste av det administrative saksarbeidet og saksregnskapet.

Siden ble sist oppdatert: 28.02.2017, kl. 14.16