Meny

Disse gamle jordskiftelovene er kopiert fra forskjellige lovsamlinger, og deretter skannet inn i et pdf-dokument.

 

Ot.prop. nr. 22 (1947) om ”Midlertidig lov om utskifting i krigsramte områder i Finnmark og Nord-Troms”  (Stortingets nettsted) omhandler utskiftningslovgivningen i etterkrigstiden i Nord-Norge. Gjennom denne odelstingsproposisjonen får du vite mer om bakteppet for denne spesielle loven. Loven er fra 26.4.1947, nr. 2.

Dersom noen skulle være i besittelse av de gamle lovene skrevet i moderne teksttyper,  så ta kontakt med redaksjonen@domstol.no.

 

Siden ble sist oppdatert: 03.10.2016, kl. 14.18