Om domstolen

Kongsberg og Eiker tingrett er en førsteinstansdomstol med tinghus både på Kongsberg og i Hokksund. Rettskretsen vår består av Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner. 

Domstolen ble opprettet 1. juli ettet en sammenslåing av Kongsberg tingrett og Eiker, Modum og Sigdal tingrett. De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatsrettslige tvister.

Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Domstolen består av 3 dommere,5 dommerfullmektiger og 9 saksbehandlere. Domstolleder er Liv Synnøve Taraldsrud.

Domstolleder:

Liv Synnøve Taraldsrud

Dommere

Ann Mikalsen

Vidar Toftøy Lohne

Dommerfullmektiger:

Marte Støen Fisknes

Trude Sørby Einersen

Hege Synne Rahm

Henrik Aakrann

Charlotte Iles Mørk

Saksbehandlere:

Merethe Eriksen

Eva Øen Hansen

Oddlaug Haugen Morken

Berit Stenseth

Grethe Svendsen

Anne Frida Bakkerud

Anne Sørum

Irene Tharaldsen

Linda Ask