Meny

Evalueringsskjema

Vi ønsker at skoleklasser som avtaler besøk i tingretten, skal få et godt faglig utbytte. Derfor ber vi om at klassen v/lærer fyller ut dette evalueringsskjemaet i etterkant av besøket.


Skole:
  
Klasse:
  
Dato for besøket:
  
Lærerens navn:
  
Dommerens navn (se dommen):
  
Fikk alle i klassen plass i samme sal?
  
Hadde dommeren tid til å snakke med klassen?
  
Fikk klassen tilsendt dom i saken?
  
Oppsto det problemer under besøket?
  
Det faglige utbytte var (Meget godt) (Godt) (Mindre godt) (Dårlig)
  
  
Andre kommentarer