Meny
DNB frifunnet i gruppesøksmål (12.01.18)

Gruppesøksmålet som Forbrukerrådet reiste på vegne av ca. 180 000 andelseiere i flere DNB-fond, førte ikke fram.

Les mer
Stanser ikke ulvejakt (05.01.18)

Oslo tingrett sa i dag nei til å midlertidig stanse lisensfellingen av ulv. WWF vant altså ikke fram med sitt krav i denne omgangen.

Les mer
"Klimasøksmål" førte ikke frem (04.01.18)

I dommen som ble avsagt i dag, 4. januar 2018, ble staten ved Olje- og energidepartementet frifunnet i det såkalte klimasøksmålet.

Les mer
Ny ulvesak til tingretten (19.12.17)

Onsdag og torsdag denne uka blir det nye rettslige forhandlinger om lisensfelling av ulv.

Les mer
Utenlandske kriminelle raskt dømt (08.12.17)

Etter ett år med prosjektet Hurtigbehandling av straffesaker kan resultatene oppsummeres som gode. 264 personer har fått avgjort sin straffesak på gjennomsnittlig på 18 dager. Mange av disse ville ellers ikke blitt dømt eller ville sittet uforholdsmessig lenge i varetekt.

Les mer
Må stanse felling av ulv (21.11.17)

Stiftelsen WWF Verdens Naturfond har saksøkt Staten v/Klima- og miljødepartementet for å få opphevet vedtaket om lisensfelling av ulv i østlandsområdet (region 4 og 5). I dag har tingretten gitt saksøker medhold i å stanse fellingen av ulv midlertidig, til hovedsøksmålet er rettskraftig avgjort.

Les mer
Gruppesøksmål: Forbrukerrådet mot DNB (17.11.17)

Mandag 20. november er første dag av hovedforhandlingen i gruppesøksmålet mot DNB. Saken varer til fredag 8. desember og skal gå i rettsal 383.

Les mer
Staten tapte sak om morselskapsgaranti (13.11.17)

Skulle morselskapet Skeie Technology dekke datterselskapets E&P Holdings gjeld til staten? Nei, mener Oslo tingrett, og frifinner dermed Skeie Technology i søksmålet fra Finansdepartementet.

Les mer
«Klimasøksmål» for retten (10.11.17)

Tirsdag 14. november starter rettssaken om petroleumsutvinning i Barentshavet. To miljøorganisasjoner har saksøkt Staten, for å oppheve vedtaket om utvinningstillatelser gitt i 23. konsesjonsrunde.

Les mer
Må sperre for Popcorn Time (03.11.17)

En kjennelse fra Oslo tingrett i dag pålegger Telenor og 13 andre tilbydere av internett å blokkere kundenes tilgang til domenenavn knyttet til programmet Popcorn Time.

Les mer
Domsavsigelse i Jensen-/Cappelen-saken (15.09.17)

På mandag 18. september kl. 09.30 i rettssal 250 i Oslo tinghus er det rettsmøte for domsavsigelse i saken. Domsavsigelsen er åpen, men det er begrenset antall plasser til tilhørere.

Les mer
Eiendomsskatt: Oslo kommune frifunnet (06.06.17)

Gruppesøksmålet om eiendomsskatt i Oslo kommune førte ikke fram. Oslo tingrett har i dag frifunnet Oslo kommune.

Les mer
Brev til Stortinget (31.05.17)

En sterkt forverret økonomi med budsjettkutt og nedbemanning har fått Oslo-domstolene til å skrive brev til stortingsrepresentantene fra Oslo-benken i dag. Sorenskriverne advarer mot lengre køer og andre uheldige konsekvenser hvis utviklingen ikke snus i tide.

Les brevet her.

Les mer
Praktisk informasjon om Jensen-/Cappelensaken (25.04.17)

Straffesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen går i rettssal 250 fra 9. januar. Den er i utgangspunktet åpen for publikum, men det kan bli besluttet lukkede dører for kortere eller lengre sekvenser underveis.

Les mer
Sikkerhetskontroll fra mai 2017 (26.04.17)

Fra 4. mai 2017 blir det sikkerhetskontroll for besøkende til Oslo tinghus.

Les mer
Oslo tingrett søker advokater for gjennomgang av digitale bevis (14.02.17)

Oslo tingrett søker etter advokater/advokatfirmaer som har:

Les mer
Ledige verv som fast forsvarer og fast bistandsadvokat (07.02.17)

Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har ledig 15 verv som fast bistandsadvokat og 8 verv som fast forsvarer.

Les mer
Get pålegges å utlevere navn og adresser på abonnenter (18.01.17)

Oslo tingrett har avsagt en kjennelse som pålegger Get AS å oppgi til Copyright Collection Ltd. navn og adresse på abonnenter som kan ha brutt åndsverksloven ved å laste opp eller ned filmen London has fallen.

Les mer
- Lovforslag svekker tilliten til domstolen (06.01.17)

I et høringsbrev foreslår regjeringen å endre barneloven på en måte som reiser spørsmål av svært prinsipiell karakter, skriver Oslo tingrett i en høringsuttalelse. Tingretten er særlig skeptisk til punktet om å innføre en plikt for domstolene til å reise sak om tap av foreldrerettigheter.

Les mer
Gruppesøksmål mot DNB (06.01.17)

Oslo tingrett har i dag besluttet å fremme et gruppesøksmål fra andelseierne i verdipapirfondet DNB Norge mot Dnb Asset Management AS.

Les mer
Beslutninger Jensen-saken (13.12.16)

Oslo tingrett har avsagt to beslutninger i Jensen-saken. Den ene beslutningen gjelder spørsmålet om hele de tiltaltes forklaring og hele eksaminasjonen av dem skal skje for lukkede eller åpne dører. Den andre beslutningen gjelder om det skal gis anledning til å filme og fotografere deler av hovedforhandlingen.

Les mer
Rettens dag 22. okt. 2016 (30.09.16)

Velkommen til et allsidig og spennende program i Oslo tinghus!

Les mer
Hurtigspor gir rask reaksjon på lovbrudd (13.09.16)

Denne måneden startet Oslo tingretts nye hurtigspor for straffesaker.  Mindre bruk av varetekt og raskere pådømmelse er hensikten med prosjektet.

Les mer
Informasjon om branntilløp (09.08.16)

Mandag 8. august kl. 22.56 satte en person fyr på et plagg foran hoveddøren til tinghuset. Brannen ble raskt slukket av personer som kom til med slukkeapparater, men hoveddøren ble brannskadet.

Les mer
Lawsuit from Edward Snowden dismissed (27.06.16)

Oslo District Court has today decided that the lawsuit from Edward Snowden against the State regarding extradition, should be dismissed.

Les mer
Ingen bønnepause i retten (18.05.16)

Det er ikke riktig, slik det går fram i VG i dag,  at retten har besluttet "bønnepauser" i terrorsak.

Les mer
Oslo tinghus får 2,5 mill. til bedre sikkerhet (11.05.16)

I revidert nasjonalbudsjett 2016 foreslår regjeringen å gi Oslo tinghus 2,5 mill. kroner til etablering av permanent sikkerhetskontroll.

Les mer
Verdict ABB vs. the State - English version (04.05.16)

You can now download the verdict in the lawsuit regarding prison regime and claimed violation of human rights (ECHR) in english.

Les mer
Verdict: Lawsuit regarding prison regime and claimed violation of human rights (ECHR) (20.04.16)

Oslo district court has a verdict in the lawsuit where Anders Behring Breivik sued the Ministry of Justice and Public Security (The State).

Les mer
Staten dømt for menneskerettighetsbrudd (20.04.16)

Soningsforholdene for Anders Behring Breivik representerte en krenkelse av menneske­rettighetskonvensjons artikkel 3. Det konstaterer Oslo tingrett i en dom avsagt i dag. 

Les mer
Dom i saken om soningsforhold (19.04.16)

Dom i saken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik er tilgjengelig fra kl. 15.00 på onsdag 20. april. 

The verdict in the lawsuit regarding prison regime and claimed violation of human rights (ECHR) will be available from 3 PM Wednesday 20th of April.

Les mer
AF Gruppen Norge vant frem med sine krav (07.04.16)

Saken gjelder en anbudskonkurranse som ble utlyst av Statens veivesen i januar 2012. AF Gruppen saksøkte staten for uberettiget avvisning av deres tilbud. Saksøkeren får medhold i kravene i tingretten.

Les mer
Lawsuit regarding prison regime and claimed violation of human rights (ECHR) (04.03.16)

Anders Behring Breivik was found guilty of killing 8 people in Oslo and 69 at Utøya on 22 July 2011. In August 2012 he was sentenced to 21 years preventive detention.  He is serving the sentence under a regime of particularly high security, at Telemark prison in Skien.

Les mer
Rettssak om soningsforhold (04.03.16)

Rettssaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik starter i Telemark fengsel, Skien avdeling 15. mars 2016, og avsluttes fredag 18. mars.

Les mer
Epostliste sak om soningsforhold (08.02.16)

Tingretten har opprettet en epostliste for medier som er interessert i å dekke saken.

Les mer
Vil du bli meddommer? (03.02.16)

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. Valg av meddommere skjer hvert fjerde år. Ønsker du å bli meddommer, kan du nå melde din interesse til Oslo kommune.

Les mer
Oslo tingrett overtar barnebortføringssaker (13.01.16)

Det nasjonale ansvaret for barnebortføringssaker er fra og med 1. januar 2016 blitt sentralisert og lagt til Oslo tingrett.

Les mer
Lov å si potetgull (30.09.15)

Maarud har fram til i dag hatt enerett på å kalle chipsen sin for "potetgull". Nå har Oslo tingrett bestemt at Maaruds varemerkeregistrering av ordet er ugyldig.

Les mer
Staten frifunnet i Gassled-saken (25.09.15)

Staten v/Olje- og energidepartementet er i Oslo tingrett frifunnet i søksmålet fra Njord Gas Infrastructure, Solveig Gas Norway, Silex Gas Norway og Infragas Norge.

Les mer
Advokatforeningens rettshjelpsaksjon (20.08.15)

Advokatforeningens Rettshjelpsaksjon innebærer at advokater ikke stiller til rettsmøter for behandling av fengslingsbegjæringer i uke 35.

Les mer
Koordinerende bistandsadvokater i Scandinavian Star-saken (25.07.14)

Espen Komnæs og Siv Hallgren er oppnevnt som koordinerende bistandsadvokater i forbindelse med gjenopptakingen av etterforskningen etter Scandinavian Star-brannen i 1990.

Les mer
Røykfrie inngangspartier (30.06.14)

Fra 1. juli innskjerpes tobakkskadeloven, og offentlige bygg og virksomheter skal ha røykfrie inngangspartier.

Les mer
Staten fikk delvis medhold i omfattende skattesak (26.06.14)

Det sivile søksmålet fra Transocean Offshore Ltd. og Transocean Offshore International Ventures Ltd. førte delvis fram, men tingretten kom fram til at de to selskapene har en skatteplikt på ca. NOK 600 millioner.

Les mer
Brudd på menneskerettigheter (02.06.14)

Oslo tingrett har konstatert at Staten begikk konvensjonsbrudd da en mann ble holdt for lenge på glattcelle i politiarresten. Han får en oppreisning på 25.000 kroner.

Les mer
Kommuner vant delvis fram i Terra-søksmål (05.05.14)

Kommunene som gikk til sak i forbindelse med "Terra-skandalen", vant delvis fram i Oslo tingrett.

Les mer
Hells Angels beholder hovedkvarteret (25.04.14)

Hovedkvarteret til Hells Angels på Alnabru blir ikke inndratt. Klubben må imidlertid betale 750 000 kroner i bot for brudd på våpenloven.

Les mer
Tapte mot vinprodusent (14.03.14)

Bache-Gabrielsen Norge AS tapte søksmålet mot den chilenske vinprodusenten Vinã La Rosa S.A.

Les mer
11 års fengsel for voldtekt av datter (06.03.14)

En mann er i Oslo tingrett dømt til 11 års fengsel for voldtekt av sin egen datter.

Les mer
Får fire millioner etter oppsigelse (04.03.14)

En tidligere korrekturleser for Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek fikk nesten fire millioner i erstatning for ugyldig oppsigelse.

Les mer
Konsulentfirma vant over Snøhetta (19.02.14)

I en dom fra 17. februar vant det engelske konsulentfirmaet Buro Happolds Limited søksmålet mot arkitektfirmaet Snøhetta AS.

Les mer
Tapte mot Antidoping Norge (11.02.14)

Sandvolleyballspilleren Vegard Høidalen tapte søksmålet mot Stiftelsen Antidoping Norge.

Les mer
Dømt for grovt bedrageri (31.01.14)

31. januar ble en mann i 40-årene dømt til fengsel i tre år og ni måneder for grovt bedrageri. Bedrageriene fant sted fra 2005 til 2008.

Les mer
Må betale erstatning for stort kattehold (27.01.14)

I en tvistesak i Oslo tingrett i januar ble en kvinne dømt til å betale 556 865 kroner i erstatning til en annen kvinne. Bakgrunnen for søksmålet var kvinnens store kattehold i en leilighet hun hadde leid.

Les mer
Dømt for uaktsom busskjøring (22.01.14)

En mann er i Oslo tingrett dømt til 18 dagers fengsel for uaktsom kjøring av buss.

Les mer
De sivile kravene etter Halloween-drapet (21.01.14)

I januar 2014 ble de sivile kravene etter Halloween-drapet fastsatt. Den dreptes datter får 1 770 000 kroner og den forsøkt drepte får 849 867 kroner.

Les mer
Seks måneders fengsel for knivstikking (17.01.14)

To menn er i Oslo tingrett dømt til fengsel i seks måneder for å ha knivstukket en mann i ryggen.

Les mer
Canica tapte skattesak om seilbåt (05.12.13)

Stein Erik Hagens familieselskap Canica tapte skattesaken om seilbåten, og får ikke godkjent fradrag på kr 81 millioner. Det har Oslo tingrett avgjort i dag.

Les mer
Dom i "Neda"-saken (08.11.13)

Oslo tingrett har i dag avsagt dom i den såkalte Neda-saken. Avgjørelsen innebærer at Utlendingsnemndas vedtak av 11. april 2013 kjennes ugyldig. Rettens avgjørelse innebærer at UNE må vurdere saken på nytt. Den innebærer ikke at familien har lovlig opphold i Norge.

Les mer
Leietakere i HA-lokalet kan flytte inn igjen (30.10.13)

Oslo tingrett har i dag bestemt at leietakerne i klubblokalene til Hells Angels kan flytte tilbake. Retten mener beslaget er godt nok sikret ved at politiet tinglyser en urådighetserklæring.

Les mer
Tingretten behandler HA-beslag (30.10.13)

I dag behandler Oslo tingrett beslaget av klubbhuset til Hells Angels på Alnabru i Oslo.

Les mer
Neda-saken utsettes med én dag (29.10.13)

Den såkalte "Neda"-saken skulle etter planen startet tirsdag 29. oktober. Sykdom og habilitetsspørsmål førte til at den blir utsatt med én dag.

Les mer
Sigrid-tiltalt dømt til behandling (25.10.13)

En 38 år gammel mann er dømt til tvungent psyksisk helsevern for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne (16).

Les mer
Bremanger kommune vant fram (10.10.13)

Bremanger kommune i Sogn og Fjordane vant fram med søksmålet mot Danske bank om derivatavtaler inngått i 2006 og 2007.

Les mer
Hudkrem-produsent anker dom (01.10.13)

Hudkrem-produsenten "Naturlig valg" tapte søksmålet mot Forbrukerrådet. Nå ankes dommen videre til lagmannsretten.

Les mer
Samfunsstraff etter råkjøring (30.07.13)

En 47 år gammel mann er dømt til samfunnsstraff etter at han kjørte i 148 km/t ved Strynefjell i Skjåk. I tillegg mister han førerkortet i 10 måneder.

Les mer
Ulovlige cannabisfrø (18.06.13)

En 23 år gammel mann fikk 14 dagers betinget fengsel for å ha innført 10 cannabisfrø til Norge.

Les mer
Dømt for barnemishandling (17.06.13)

Et ektepar er dømt til 178 timers samfunnsstraff for mishandling av en 14 år gammel gutt.

Les mer
Fortsatt tvungent psykisk helsevern etter familiedrap (10.06.13)

En 49 år gammel mann ble i mars 2010 funnet skyldig i drapet på ektefellen og parets to sønner på 5 år og 9 måneder. Mannen ble i mars 2010 dømt til tvungent psykisk helsevern. Nå har Oslo tingrett besluttet at mannen fortsatt skal undergis samme behandling.

Les mer
Raskere beramming av dommeravhør (06.05.13)

Barn som kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep, har måttet vente lenge på å bli avhørt. Nå skal nye rutiner få ventetiden ned.

Les mer
Brennpunkt-medarbeider må ikke vitne om kilde  (03.05.13)

Oslo tingrett pålegger ikke redaksjonssjef Vibeke Synnøve Haug vitneplikt i forbindelse med et tilbud om å kjøpe etterforskningsdokumenter i 22. juli-saken.

Les mer
Revisorselskapet BDO frifinnes for erstatningsansvar (02.05.13)

Vendere Eiendom vant ikke fram i Oslo tingrett med sitt erstatningskrav mot revisorfirmaet BDO. Kravet kom i forbindelse med en av Norges-historiens største konkurser knyttet til Lunde Gruppen AS.

Les mer
Prisavslag for trekkfullt hus (29.04.13)

Et par kjøpte en enebolig på vestkanten i Oslo. Kort tid etter overtakelsen, oppdaget de en kald trekk i boligen. Det viste seg at boligen ikke hadde trelags isolerglass i vinduer og verandadør, slik det stod i verdi- og lånetaksten.

Les mer
Dømt for forsikringsbedrageri (29.04.13)

En 24 år gammel utdannet bilmekaniker er dømt til fengsel i 60 dager for forsikringsbedrageri.

Les mer
Narkotikatiltalt fikk åtte år (10.04.13)

I Oslo tingrett fredag 5. april ble en mann dømt til fengsel i åtte og et halvt år for oppbevaring og salg av narkotika, samt heleri. Mannen må også tåle inndragning av en Audi TT personbil, en Bakai pistol og 862.000,- kroner. En medtiltalt kvinne ble frikjent.

Les mer
Siktede i Sigrid-saken fortsatt fengslet (21.03.13)

37-åringen som er siktet i Sigrid-saken, ble i Oslo tingrett i dag fengslet for fire nye uker.

Les mer
Nathan vant fram (12.03.13)

Oslo tingrett har i dag kommet fram til at UNEs vedtak i den såkalte Nathan-saken må kjennes ugyldig.

Les mer
Dømt etter hallikparagrafen (27.02.13)

En kvinne i 50-årene er dømt til 45 dager betinget fengsel for å ha disponert sin leilighet for prostitusjonsvirksomhet, samt tatt i mot henvendelser fra kunder.

Les mer
Hamre tapte sak om gjenopptakelse (26.02.13)

Den tidligere travkusken Atle Hamre tapte søksmålet mot Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

Les mer
Folkemord i Rwanda (15.02.13)

En mann er dømt til fengsel i 21 år for medvirkning til overlagt drap på et stort antall personer. Drapene var en del av folkemordet som fant sted i Rwanda i 1994, der rundt 800 000 mennesker ble drept i løpet av tre måneder.

Les mer
Cannabisplantasje i Oslo sentrum (12.02.13)

Etter å ha dyrket og oppbevart 299 cannabisplanter i en leilighet i Oslo sentrum, ble mannen i trettiårene dømt til fengsel i ett år og syv måneder av Oslo tingrett.

Les mer
Straffedømt 17 ganger – dømt igjen.  (12.02.13)

En mann i trettiårene ble av Oslo tingrett dømt til fengsel i 10 måneder for vold. Mannen er tidligere straffedømt 17 ganger, og soner for tiden en annen dom.

Les mer
Strippeklubb tilkjent 1,9 millioner (11.02.13)

Oslo kommune er dømt til å betale 1,9 millioner i erstatning til Den Blue Engel AS. I tillegg må kommunen betale saksomkostninger og forsinkelsesrenter fra desember 2010.

Les mer
Fikk 240.000 i prisavslag (05.02.13)

Leiligheten paret kjøpte var 9 kvadratmeter for liten. I januar fikk de medhold i Oslo tingrett om mangelansvar og prisavslag.

Les mer
Fengsel for dyremishandling (05.02.13)

En kvinne og hennes sønn ble i Oslo tingrett 31. janaur dømt til fengsel for dyremishandling av to hunder. De tiltalte mister i tillegg retten til å ha hund.

Les mer
Tvil om korrekt mengde cannabis (21.01.13)

En 32 år gammel mann ble i Oslo tingrett 17. januar dømt til to års fengsel, hvorav 10 måneder betinget med en prøvetid på to år. Grunnlaget for dommen er at tiltalte blant annet  har dyrket fram og oppbevart 130 marihuanaplanter, med salg som formål.

Les mer
Retten opphever avslag om asyl  (21.01.13)

En iransk kvinne i 30-årene fikk i Oslo tingrett omgjort avslaget på sin asylsøknad. Kvinnen har konvertert fra islam til kristendom, og frykter derfor å reise tilbake til Iran.

Les mer
Soner dom - dømt på ny (14.01.13)

En mann på 45 år er dømt for heleri og hvitvasking av 3,3 millioner. Tiltalte soner for tiden en dom på åtte år og seks måneder i fengsel for innførsel og omsetning av narkotika.

Les mer
Tre dømt for seksuell omgang med mindreårige (14.01.13)

I starten av januar er det kommet dom i to saker, hvor tre menn er dømt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år.

Les mer
Norefjell-meklere frifunnet for hovedkravet (20.12.12)

Etter et tapsprosjekt på Norefjell, ble flere eiendomsmeklere saksøkt for vel 184 millioner kroner. Oslo tingrett har frifunnet meklerne for dette kravet.

Les mer
- Rettens raske gang kan spare millionbeløp (23.11.12)

En ny og raskere måte å gjennomføre rettssaker på er testet ut i Oslo tingrett. «Prøvesaken» ble kuttet fra 12 uker til 8 dager, og ga kostnadsbesparelser på 4-5 millioner kroner. Dette skriver Dagens Næringsliv 22. november 2012.

Les mer
Brev om budsjettet 2013 til justiskomiteen (24.10.12)

Lederne i de største tingrettene, som representerer mer enn halvparten av sakene som behandles, og lederne i alle landets lagmannsretter, har i et møte med Domstoladministrasjonen 18. oktober fått presentert konsekvensene av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013.

Les mer
Avgjørelser i 22. juli-saken (27.09.12)

Lovdata har samlet alle rettsavgjørelser tilknyttet 22. juli-saken.

Les mer
Philip Morris tapte mot Staten (14.09.12)

1. januar 2010 ble det innført forbud mot synlige tobakksvarer i butikker og utsalgssteder. Den store tobakksaktøren Philip Morris mente forbudet var i strid med EØS-avtalen. Oslo tingrett kom til motsatt resultat, og frifant Staten.

Les mer
Krekar dømt etter § 147 c (29.08.12)

Mullah Krekar ble 28. august dømt av Oslo tingrett til 1 års fengsel for overtredelse av straffelovens § 147 c første ledd. Dette er første gang noen har blitt tiltalt og dømt etter denne bestemmelsen, som dreier seg om oppfordring til terrorhandlinger.

Les mer
Lukkede dører i Breivik-saken (25.07.11)

Oslo tingrett har bestemt at fengslingsmøtet i Breivik-saken skal gå for lukkede dører.

Les mer
Staten frifunnet i sak om allmenngjøring  (29.01.10)

Forskriften om delvis allmenngjøring av verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien er ikke i strid med EØS-retten og ligger innenfor allmenngjøringsloven, fastslår Oslo tingrett.

Les mer
Pilestredet 103 vant fram (24.01.10)

Borettslaget Pilestredet 103 får redusert gjelden sin med åtte millioner kroner og får blant annet 10 millioner kroner i erstatning.

Les mer
IBM må betale 106 mill. til Telenor (24.01.10)

Telenor krevde nærmere 260 millioner kroner fra IBM, etter et strandet IT-prosjekt. Oslo tingrett fant grunnlag for å tilkjenne Telenor 106 millioner kroner.

Les mer
Statsbudsjettet svekker domstolene (14.10.09)

Pressemelding fra Oslo tingrett i forbindelse med statsbudsjettet 2009:

Les mer
Tingrettens saksmengde øker sterkt (13.10.09)

Kvartalsstatistikken for Oslo tingrett viser sterk vekst for både sivile saker og straffesaker. Flere saker i kø vil på sikt gi økende saksbehandlingstider.
 

Les mer
Reinertsen AS vant søksmål mot Sørkedalsveien 9 (25.08.09)

Entreprenøren Reinertsen AS vant fram på nesten alle punkter i søksmålet mot byggherren Sørkedalsveien 9 AS. Tvisten gjaldt et sluttoppgjør på ca 20 millioner kroner.

Les mer
Årsmeldingen 2008 er kommet (23.02.09)

For første gang i historien oppfyller Oslo tingrett alle målsettinger for gjennomsnittlige behandlingstider.

Les mer
Stopper ikke Vigrid-film på YouTube (11.06.08)

Oslo tingrett har avvist kravet fra organisasjonen NorgesPtriotene og dens leder, Øyvind Heian, om å fjerne filmen ”Vigrid: Det siste oppgjøret” fra nettstedet You Tube. Avgjørelsen er ikke tatt uten tvil, på grunn av krenkende ytringer retter mot Heians person. Terskelen for forhåndssensur skal imidlertid være svært høy, og også NorgesPatriotene og Heian selv bruker sterke virkemidler, mener tingretten.

Les mer
Transocean tapte patentsak (08.02.08)

Oslo tingrett har kjent Transoceans to norske patenter på "Dual Activity Drilling" ugyldige på grunn av såkalt ”manglende oppfinnelseshøyde”. Transocean ble også pålagt å betale sakens omkostninger.

Les mer