Hakloa Vestre verdt 7,5 mill.

Høyesterett bestemte tidligere i høst at Jo Arne Ødegård får overta husmannsplassen Hakloa Vestre i Nordmarka fra Carl Otto Løvenskiold.

Familien Ødegård har brukt eiendommen i tre generasjoner. Jo Arne Ødegårds bestefar kom til Nordmarka som leilending i 1919. I 2003 måtte han mot sin vilje forlate husmannsplassen. I ettertid har han fått medhold i rettsapparatet for at det var grunnlag for statlig ekspropriasjon etter den såkalte "husmannsparagrafen" i jordloven.

Oslo tingrett har nå vurdert verdien, som dermed blir den summen Jo Arne Ødegård må betale til Løvenskiold for overtakelsen.

Les avgjørelsen her.