Lovlig boikottaksjon og sympatistreik

Sympatiaksjonen og oppfordringen til boikott av en bedrift som nektet å opprette tariffavtale, er lovlig. Bedriften og et datterselskap saksøkte LO, Fellesforbundet, Handel og Kontor og Norsk Transportarbeiderforbund, men tapte på alle punkter.

Bedriften driver virksomhet innen arbeidsklær og sko, og har avdelinger i flere byer. Den ville ikke opprette tariffavtale med de ansatte, og både Handel og Kontor og Transportarbeiderforbundet varslet sympatiaksjoner ved flere godsterminaler på Østlandet. I tillegg ble det varslet at det ville bli oppfordret til boikott av bedriften. Etter at arbeidstakerorganisasjonene ble saksøkt for brudd på boikottloven, utsatte de aksjonene i påvente av rettens avgjørelse.

Oslo tingrett har i dom av 26. januar 2011 avgjort at de varslede aksjonene er lovlige:

”Verken boikottoppfordringen eller den betingede sympatistreiken kan anses som utilbørlig. Aksjonene kan ikke anses som et misbruk. Det er et rimelig forhold mellom den interesse som skal fremmes ved aksjonene og den skade som de vil føre med seg”, heter det i dommen.

Retten konkluderer også med at det ikke er påvist EØS-rettslige regler som innebærer at oppfordringen til boikott eller den betingede sympatistreiken kan anses å være rettsstridig. Saksøkerne fikk heller ikke medhold i et krav om midlertidig forføyning.

De saksøkte ble etter dette frifunnet, og saksøkerne ble dømt til å betale saksøktes saksomkostninger på vel 300 000 kroner. 

Les hele dommen her.