Strid om Sildakongen avgjort

Oslo tingrett har avgjort at Arvid Otto Sildenskiold Mørch ikke lenger får bruke ”Sildakongen” som varemerke. 

Hvem har rett til varemerket Sildakongen? Til tider har det hersket full strid og forvirring rundt navnet, som både har betegnet en person, et foretak, flere varemerker, en underholdnings- og kulturskikkelse, flere domenenavn og navnet på en tidligere restaurant på strandpromenaden i Haugesund.

En dom fra Oslo tingrett slår fast at Arvid Otto Sildenskiold Mørch ikke kan ta Sildakongen som fornavn, at han urettmessig har benyttet Sildakongen som varemerke, at internettdomenene www.sildakongen.com og www.herringking.com skal overføres til Sildakongen Produksjon AS, og at tre av Mørchs varemerkeregistreringer (SILDAKONGEN AOM, HERRING KING OF NORWAY og HARENGUS REX PURA NATURA)  er kjent ugyldige. Det var opprinnelig Mørch som gikk til søksmål mot Sildakongen Produksjon AS, etter at Mørch ville lansere sin egen serie sildakonge-produkter for dagligvarebransjen.

Selskapet har vunnet saken ”fullt ut eller i det vesentlige” og tilkjennes derfor også fulle saksomkostninger på i alt 221 590kroner. Men tingretten har funnet å burde å henlede Mørchs oppmerksomhet på regelen i tvisteloven § 3-8 om at tingretten kan fastsette prosessfullmektigens godtgjøring. Det må han i så fall gjøre innen én måned.

Les dommen her.

 

Vi gjør oppmerksom på at dommer ikke er rettskraftige når de legges ut her. Dommer fra Oslo tingrett kan ankes til Borgarting lagmannsrett.