Meny

Karin Haare Johansen fikk ikke fortsette å jobbe i Gjensidige Forsikring BA da hun fylte 67 år, fordi dette var bedriftens aldersgrense. Johansen saksøkte arbeidsgiver og vant fram med at aldersgrensen var ugyldig.

Det må foreligge særlige omstendigheter i virksomheten som avviker fra det som ellers er vanlig, før en lavere aldersgrense enn 70 år er nødvendig, påpeker tingretten i dommen. Retten kunne ikke se at dette var tilfellet her:

”Auka krav til kapasitet og breidde innanfor eit fagområde, samt den teknologiske utviklinga og bruken av elektroniske medier, er ikkje noko særskilt for verken Gjensidige eller forsikringsbransjen. Dette er i stor grad stikkord som ein kunne nytte for å skildre ei generell samfunnsutvikling, og svært mange verksemder vil kunne vise til nett det same. ”

Avslutningen av Johansens arbeidsforhold i Gjensidige er da ugyldig, konkluderer retten, og dømmer Gjensidige Forsikring til å betale skadebot for tapt lønnsinntekt på 28 650 kroner og saksomkostninger på 85 500 kroner. Hvis dommen ankes, har Johansen rett til å stå i stillingen til rettskraftig dom foreligger.

Les dommen her.

 

Siden ble sist oppdatert: 07.05.2010, kl. 10.00