«Klimasøksmål» for retten

Kart

Tirsdag 14. november starter rettssaken om petroleumsutvinning i Barentshavet. To miljøorganisasjoner har saksøkt Staten, for å oppheve vedtaket om utvinningstillatelser gitt i 23. konsesjonsrunde.

Hovedforhandlingen i den sivile saken går fra 14. til 23. november i rettssal 250 i Oslo tinghus.

Det er Foreningen Greenpeace Norden og Natur og Ungdom som saksøker Staten ved Olje- og energidepartementet, og krever vedtaket truffet ved kongelig resolusjon 10. juni 2016  ugyldig. Partshjelper for saksøkerne er Besteforeldrenes Klimaaksjon.

Vedtaket gjelder 10 nye utvinningstillatelser i Barentshavet, tildelt i 23. konsesjonsrunde. Tre av dem er i et nyåpnet område i Barentshavet sørøst.

Saksøkerne mener vedtaket bl.a. er i strid med Grunnlovens § 112. De anfører at petroleumsutvinningen er uforenlig med behovet for å redusere CO2-utslippene, og er ødeleggende for miljøet nær iskanten og polarfronten.

Staten på sin side anfører at vedtaket er gyldig, og at det er truffet med hjemmel i lov, etter omfattende faglige, administrative og politiske prosesser.

Begge parter har sendt inn sluttinnlegg til retten:

Fotografering mv i retten:

Når retten er satt, er det ikke tillatt å filme eller fotografere for andre enn dem som har fått særlig tillatelse til dette.