"Klimasøksmål" førte ikke frem

I dommen som ble avsagt i dag, 4. januar 2018, ble staten ved Olje- og energidepartementet frifunnet i det såkalte klimasøksmålet.

I dommen er det lagt til grunn at Grunnloven § 112 er en rettighetsbestemmelse i seg selv, men at vedtaket om å gi utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde ikke innebærer brudd på denne bestemmelsen. Retten mener i dommen at avhjelpende tiltak er tilstrekkelig.

Heller ikke manglende utredning
Det var Greenpeace Norden og Natur og Ungdom som saksøkte Olje- og energidepartementet for å få vedtaket som gjaldt 10 nye utvinningstillatelser kjent ugyldig. De anførte også under hovedforhandlingen at det var manglende utredning knyttet til vedtaket, men heller ikke dette førte frem.

Les dommen i sin helhet her.