Må sperre for Popcorn Time

En kjennelse fra Oslo tingrett i dag pålegger Telenor og 13 andre tilbydere av internett å blokkere kundenes tilgang til domenenavn knyttet til programmet Popcorn Time.

Popcorn Time TO er et program som gjør det mulig å strømme filmer og serier, lik for eksempel strømmetjenesten Netflix. Forskjellen er blant annet at strømmingen er gratis, og at rettighetshaverne verken har gitt tillatelse eller får betaling for strømmingen.

De som har krevet at det settes en stopper for dette, er de seks selskapene Disney Entertainment, Paramount Pictures, Colombia Pictures, Twentieth Century Fox Film, Universal City Studios og Warner Bros. Entertainment Inc. Disse er rettighetshavere til en rekke filmverk og TV-serier. De anførte i tingretten at Popcorn Time krenker opphavsretten og andre rettigheter etter åndsverkloven.

Oslo tingrett ga saksøkerne medhold. Dette er internetttilbyderne som nå må hindre eller vanskeliggjøre kundenes tilgang til Popcorn Time: Telenor Norge AS, Nextgentel AS, Get AS, Altibox AS, Telia Norge AS, Homenet AS, Ice Norge AS, Eidsiva Bredbånd AS, Lynet Internett AS, Breiband.no AS, Enivest AS, Nordmøre Energiverk AS, Tussa IKT AS og Opennet Norge AS.    

Les kjennelsen her.