Ledige stillinger

Oslo tingrett er landets største domstol med ca. 110 dømmende og 130 saksbehandlere og administrativt ansatte. Domstolen er delt inn i åtte rettsavdelinger og én administrasjonsavdeling.

Oslo tingrett behandler hvert år ca. 2500 sivile saker og 10 000 straffesaker. Vi legger vekt på høy kvalitet, effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Når vi har utlyste stillinger, finner du disse på:

http://www.jobbnorge.no