Skjema og infoark

Skjemaer for stevning og tilsvar
Her finner du nyttige skjemaer hvis du er part i en sivil sak:

- Skjema for stevning

- Skjema for forenklet stevning

- Skjema for tilsvar

En oversikt over alle skjemaer som er tilgjengelige i den sivile rettsprosessen finner du her.

 

Informasjons-ark til fengslede, domfelte og vitner

Det er utarbeidet informasjons-brosjyrer om en rekke emner på Domstol.no. Her finnes blant annet informasjon til fengslede, domfelte og vitner på flere språk (samisk, engelsk, fransk, spansk, urdu og arabisk).


Skjema for meddommere finner du her:

Skjema for godtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste

Skjema for advokater og tolker:

Skjema for salærfastsettelse til advokater og sakkyndige (Statlig blankettarkiv)

Salærskjema i 22. juli-saken  (word)  Salærskjema i 22. juli-saken (pr. 01.01.2012 - excel)


Domstol.no finner du også lenker til mange andre nyttige skjema.