Serviceerklæring

I Oslo tingrett skal vi..

 • Behandle alle med respekt
 • Spørre hva vi kan hjelpe med
 • Lytte til det du sier
 • Avklare hva vi kan gjøre for deg
 • Gi korrekt informasjon
 • Være tydelige og effektive
 • Levere høy kvalitet


Hva kan du forvente av Oslo tingrett?


... når du ringer?

 • Du blir satt over til rette person
 • Du får informative svar på det du spør om
 • Du kan legge igjen en beskjed, hvis den du ringer, ikke er tilstede 


... når du besøker oss?

 • Du møter høflige og hjelpsomme medarbeidere som gir deg den informasjonen og oppfølgingen du har behov for  

 
... som part i en sak?

 • Du skal få hjelp til å sette opp stevning, tilsvar eller anke
 • Du skal få tibud om rettsmekling rett etter at saken kommer inn til tingretten
 • Du møter en upartisk og lydhør dommer som behandler alle med like stor respekt
 • Du får informasjon om når saken er berammet og når dom er ventet
 • Du mottar dommen senest to dager etter at den er avsagt

 
... når du skal vitne?

 • Du får opplyst hvilken sal du skal til i resepsjonen i 1. etasje
 • Du får hjelp, støtte og informasjon før du vitner av egne vitnestøtter (vitnestøttekontoret ligger i 2. etasje)
 • Du skal ikke måtte vente lenge før du vitner. Blir det forsinkelser, får du beskjed og nytt oppmøtetidspunkt.

 

...når du er meddommer?

 • Du får innkalling i god tid og senest fire uker før saken starter
 • Du kan se en informasjonsfilm om hva oppgaven innebærer før saken starter (i kantinen i 3. etasje)
 • Du skal ikke måtte vente mer enn en time, hvis saken blir avlyst.
 • Du får godtgjøring for frammøtet hvis du blir trukket i lønn, eller hvis du er student, arbeidsledig eller på annen måte uten ansettelsesforhold.
 • Du får lunsj i kantinen i 3. etasje 

 
Mer informasjon

Om behandlingstider (Årsmelding 2015)

Om sivile saker

Om rettsmekling

Om straffesaker

Om rettsgebyr