Hvem svarer på hva?

Tid og sted for dagens rettsmøter
Resepsjonen i 1. etg. - Tlf. 22 03 52 03

Domsresultat, beramming av saker, opplysninger om kommende rettsmøter, utskrift av dommer, sette opp stevning
Ekspedisjonen i 7. etg. - Tlf. 22 03 52 00

Fremmøteforkynning
Tlf. 22 03 52 00

Innkalling av meddommere
Tlf. 22 03 52 00

Godtgjøring til vitner/meddommere
Regnskapsenheten - Tlf. 22 03 52 00

Andre henvendelser fra presse og media 
Informasjonssjef Irene Ramm 
Tlf. 22 03 52 39 / 95 00 59 87
Kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra
Tlf. 22 03 52 32 / 45 60 04 79

E-post: presse@domstol.no

Vitnestøttekontoret
Tlf. 22 0355 40