Meny

Den dømmende virksomheten
Oslo tingrett ledes av sorenskriver Geir Engebretsen, og er organisert i åtte avdelinger. I hver avdeling er det én avdelingsleder (dommer), ca. 11 dommere/dommerfullmektiger og ca. 8 saksbehandlere.

Den administrative virksomheten
Administrasjonsavdelingen utgjør den ikke-dømmende delen av tingretten, og ledes av direktør Arnhild Olsen.

Det er seks seksjoner i avdelingen; HR-seksjonen, tinghusservice, økonomi- og regnskapssesksjonen, kommunikasjon og samfunnskontakt, sikkerhet- og serviceseksjonen og ekspedisjonen. Enkelte funksjoner i administrasjonen, som resepsjon, sentralbord, bibliotek og kantine, er fellesfunksjoner for begge domstolene i Oslo tinghus.

Bemanning
Oslo tingrett har en bemanning på ca. 250 personer. Av disse er ca 70 dommere, 38 dommerfullmektiger og 73 saksbehandlere. I tillegg er det 48 administrativt ansatte i tingretten og 28 ansatte tilknyttet fellestjenestene til Oslo tinghus.

Økonomisk ramme
Oslo tingrett har i 2016 en budsjettramme på 170,87 millioner kroner, mens Oslo tinghus har 77,75 millioner kroner til disposisjon til lønn, husleie og drift.

Organisasjonskart:

 

Siden ble sist oppdatert: 15.01.2018, kl. 14.57