Kontakt oss

Telefon: 22 03 52 00
E-post: oslo.tingrett@domstol.no
Postadresse: Postboks 2106 Vika, 0125 Oslo
Besøksadresse: C.J.Hambros plass 4

Hvem svarer på hva?

Tid og sted for dagens rettsmøter
Resepsjonen i 1. etg. - Tlf. 22 03 52 03
Se også "Når går rettsaken?" på www.domstol.no/otir

Domsresultat / utskrift av dom
Ekspedisjonen i 5. etg. - tlf. 22 03 52 00
E-post: oslo.tingrett.eksp@domstol.no

Beramming av saker / opplysninger om rettsmøter
Ekspedisjonen i 5. etg. - tlf. 22 03 52 00
E-post: oslo.tingrett@domstol.no

Sette opp stevning
Ekspedisjonen i 5. etg. - Tlf. 22 03 52 00
E-post: oslo.tingrett@domstol.no

Fremmøteforkynning
Resepsjonen i 1. etg. - tlf. 22 03 52 00
E-post: oslo.tingrett@domstol.no

Innkalling av meddommere
Ekspedisjonen i 5. etg. - tlf. 22 03 52 00
E-post: oslo.tingrett@domstol.no

Godtgjøring til vitner/meddommere
Regnskapsenheten i 7. etg. - tlf. 22 03 52 00
E-post: oslo.tingrett@domstol.no

Pressekontakter
Kommunikasjonssjef Irene Ramm 
Tlf. 22 03 52 39 / 95 00 59 87

Kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra
Tlf. 22 03 52 32 / 45 60 04 79

E-post: presse@domstol.no

Vitnestøttekontoret
Tinghusets 2. etg. - tlf. 22 03 55 40
E-post: vitnestotte-oslo@domstol.no

Finn oss

Det pågår veiarbeid rundt tinghuset ut 2018. Bruk Ruters sider til å planlegge reisen din og finne rutetider: www.ruter.no

Parkering

Nærmeste parkeringshus er ONEPARK Sentrum P-hus som ligger i kjelleren under tinghuset.