Meny

Registrering gruppesøksmål (person)

Under finner du skjema for registrering til gruppesøksmål som person i Oslo tingretts sak 16-199370TVI-OTIR/01. (Skjema for selskap eller institusjon finner du her.)

Les kunngjøringen om gruppesøksmålet her.

Fyll inn feltene i skjemaet under. Når du har fylt inn de relevante feltene sender du skjemaet ved å klikke på "Send registrering".

Hovedgruppen
Har du eiendom med minst én selvstendig boenhet og har blitt ilagt eiendomsskatt for denne, skal du krysse av i feltet "Bare hovedgruppen" i skjemaet under.

Både hovedgruppen og undergruppen
Har du flere selvstendige boenheter på samme eiendom, og har fått "avkortet" bunnfradrag for én eller flere av disse, kan du også krysse av i feltet "Både hovedgruppen og undergruppen".

(Hvis søksmålet gjelder flere enn tre eiendommer, må skjemaet sendes flere ganger.)

Frist for å registere seg som gruppemedlem er satt til 20. april 2017.


1.OPPLYSNINGER OM DELTAKER I GRUPPESØKSMÅLET 


  
Knyttet til fysisk person 
  
ETTERNAVN:
  
FORNAVN:
  
POSTADRESSE:
  
E-POSTADRESSE:
  
TELEFONNR:


  
2.OPPLYSNINGER OM EIENDOMMEN SØKSMÅLET GJELDER 


  
Knyttet til både fysisk person og selskap/institusjon 
  
GJELDER SØKSMÅLET BARE HOVEDGRUPPEN ELLER OGSÅ UNDERGRUPPEN?


  
ER SKATTEVEDTAKET PÅKLAGET?


  
Knyttet til eiendom 
  
GNR/BNR/FESTENR/SEKSJONSNR:
  
ADRESSE:


  
3.OPPLYSNINGER OM EIENDOM 2, HVIS FLERE EIENDOMMER 


  
Knyttet til både fysisk person og selskap/institusjon 
  
GJELDER SØKSMÅLET BARE HOVEDGRUPPEN ELLER OGSÅ UNDERGRUPPEN?


  
ER SKATTEVEDTAKET PÅKLAGET?


  
Knyttet til eiendom 
  
GNR/BNR/FESTENR/SEKSJONSNR:
  
ADRESSE:


  
4.OPPLYSNINGER OM EIENDOM 3, HVIS FLERE EIENDOMMER 


  
Knyttet til både fysisk person og selskap/institusjon 
  
GJELDER SØKSMÅLET BARE HOVEDGRUPPEN ELLER OGSÅ UNDERGRUPPEN?


  
ER SKATTEVEDTAKET PÅKLAGET?


  
Knyttet til eiendom 
  
GNR/BNR/FESTENR/SEKSJONSNR:
  
ADRESSE: