Pressetjenester

På pressetjenesten publiserer Oslo tingrett tiltaler i berammede saker og avgjørelser i straffesaker og sivile saker. Meld fra om du ikke finner det du leter etter.

Saker blir ofte trukket, avlyst eller utsatt. Berammingslisten vil til enhver tid vise hvilke saker som går. Ved hjelp av saksnummeret fra berammingslisten, kan du lettere finne fram til den aktuelle tiltalen eller avgjørelsen.

Søknad om tilgang og pålogging skjer gjennom ID-porten:

 

Pressekontakt:

E-post: presse@domstol.no

Kommunikasjonssjef Irene Ramm Tlf: 22 03 52 39 / 950 05 987 Kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra Tlf: 22 03 52 32 / 456 00 479

Åpenhet og innsyn

Oslo tingrett praktiserer meroffentlighet så langt det er forsvarlig.
Se vår "Vær åpen-plakat" og les mer om offentlighet i domstolene på domstol.no.

"Dommerne og mediene - en håndbok om regelverk og god praksis (2006)" er utgitt av Den norske dommerforening. Ny utgave er utgitt på Fagbokforlaget i 2012.

Oversikt over rettssaler

Trådløst nettverk