Til deg som er...

På disse sidene får du svar på en del praktiske spørsmål som kan være nyttig når du har ærend eller oppgaver i Oslo tingrett. Informasjonen er kategorisert etter forskjellige roller som advokat, tolk, meddommer, tiltalt, siktet, fornærmet og etterlatt.