Personskadesaker

I samråd med Oslo krets av Den Norske Advokatforening har Oslo tingrett utarbeidet retningslinjer for behandling av personskadesaker(allmennprosess) etter den nye tvisteloven:

Retningslinjer for personskadesaker (PDF)