Salæroppgaver

Oslo tingrett er opptatt av rask, god og ensartet behandling av salærkrav, og arbeider med å styrke våre rutiner på dette området. Som et ledd i dette arbeidet ber vi tolker om å:

  1. Sende faktura sammen med salærskjemaet.

  2. Dokumentere evt. reisetid hvis reisefravær kreves. Kan enkelt gjøres ved utskrift fra www.ruter.no

  3. Gi opplysninger i salæroppgaven om tidligere utbetalinger i saken.

Oslo tingretts ekspedisjon finner du i tinghusets 5. etasje.

I et brev sendt til tolker registrert i domstolenes landsdekkende tolkeregister kan du lese tingrettens retningslinjer (PDF).

 

Nyttige lenker:

Salærforskriften

Stykkprisforskriften

Salærskjema for tolker og advokater