Prøveprosjekt for bestilling av tolker

Prøveprosjektet om ny elektronisk løsning for bestilling av tolker er et samarbeid mellom Oslo tingrett (OTIR) og Oslo politidistrikt (OPD).

Nettløsningen vil ligne løsningen til Tolkesentralen og leveres av firmaet Proweb. Prosjektet vil pågå i ett år med oppstart i november/desember 2017.

Hvem er invitert til å delta?

Alle tolker kan delta i prosjektet. Du kan lese invitasjonen her og du kan registrere deg her.

Mål for prosjektet

Kvalitet:

  • Sørge for at best kvalifiserte tilgjengelige tolk bestilles
  • Sørge for dokumentasjon av bestillingsprosessen
  • Sørge for statistikk på antall oppdrag, kvalifikasjon, språk m.m.

Effektivitet:

  • Færre manuelle prosesser for hver bestilling
  • Mindre tidsbruk
  • Samordning av bruk av tolker (Hvis tolk i et språk allerede er bestilt til Oslo tinghus eller en av politilokasjonene, kan tolken få flere oppdrag den dagen hvis det er behov for det språket.)
  • Tolker sparer tid på at de ikke blir kontaktet for oppdrag hvis de allerede er opptatt

Prøveprosjektet ble evaluert våren 2018 og er besluttet forlenget til og med 31.05.2019.

Mistet lenken eller glemt brukernavn?

Hvis du allerede er med i prosjektet, kan du gå inn her: https://otir-opd.proweb.no

Har du glemt brukernavn eller passord, kan du også få hjelp der.

Henvendelser:
proveprosjekt.tolkebestilling.oslo@domstol.no