Meny

Når ektefeller eller registrerte partnere ikke blir enige om deling av felleseie etter separasjon eller skilsmisse, kan de be om offentlig skifte.

Deling av formuen

Ektefellene har vanligvis en formue som skal deles, dersom ikke annet er spesielt avtalt. Slike avtaler kan være ektepakt, eller gaver/arv hvor giver har bestemt at dette skal være særeie. Ved ekteskapets opphør skal normalt to formuer deles, dvs. det som har tilhørt hver av ektefellene.

Hovedregelen er at hver av ektefellene først kan trekke fra midler til å dekke gjelden som hver av dem måtte ha. Deretter skal den andre ektefellen ha halvdelen av formuen, og vice versa for den andre ektefellen.

Tidspunktet for beregning av aktiva og passiva regnes fra det såkalte skjæringstidspunktet, vanligvis det tidspunkt da ektefellene flyttet fra hverandre.

Meklingsmøte

Oslo byfogdembete vil sjelden åpne offentlig skifte før det er avholdt et forberedende rettsmøte/meklingsmøte, hvor formålet er å komme frem til en løsning. Til møtet kommer partene og deres advokater. Svært ofte klarer de tidligere ektefellene å komme frem til enighet om tvistepunktene, eller klargjøre hva man videre er uenige om.

For at forberedende rettsmøte skal kunne avholdes, må det innbetales rettsgebyr på kr 2 260 forskuddsvis.

Åpning av offentlig skifte

Hvis de tidligere ektefellene ikke blir enige, kan det bli åpnet offentlig skifte. Rettslige tvister vil da avgjøres av retten.

For at offentlig skifte skal kunne åpnes etter det forberedende møtet, må det innbetales kr 28 250 til sikkerhet for omkostningene ved det offentlige skiftet.

Når man begjærer offentlig skifte i separasjons-/skilsmissebo, må følgende opplyses:

  • navn, adresse, fødselsdato (helst fødselsnummer) for begge ektefellene
  • opplysninger om ektefellenes siste felles adresse
  • kopi av separasjons- eller skilsmissebevilling (eller dom)
  • opplysninger om avtaler, ektepakter og annet
  • oversikt over hver av ektefellenes aktiva og passiva per skjæringstidspunktet (kontoutskrifter og selvangivelser for forrige år)

Verdt å merke seg

Hvis det allerede foreligger en avtale om deling, kan det ikke begjæres offentlig skifte. Ved tvist om tolkning, tvangsfullbyrdelse osv., må en eventuell sak gå ved de ordinære domstoler.

Siden ble sist oppdatert: 03.01.2018, kl. 10.41