Meny

Med hjelp fra namsfogden utarbeider du et forslag til en skriftlig avtale mellom deg og dine kreditorer om en frivillig gjeldsordning. Denne avtalen sendes så ut til kreditorene som får en frist på tre uker til å ta stilling til avtalen. Dersom kreditorene ikke har svart innen fristens utløp, anses de som å ha godtatt avtalen, og en gjeldsordning er kommet i stand. Har en kreditor innsigelser mot forslaget til avtale, må skriftlig begrunnelse sendes til namsfogden innen utløpet av tre-ukersfristen. Du kan endre forslaget ditt slik at det blir i tråd med kreditorenes ønske.

Siden ble sist oppdatert: 16.08.2017, kl. 15.44