Meny

Det fremgår av søknadsskjemaet hva som skal ligge ved en søknad om gjeldsordning. Du må dokumentere alt av inntekter og utgifter. Dersom du er gift eller samboende må samme dokumentasjon sendes inn for dere begge, selv om bare den ene søker om gjeldsordning.

Her er en oversikt over hva du skal legge ved søknaden når denne sendes til Namsfogden i Oslo:

  • utskrift av ligning for de tre siste inntektsår
  • dokumentasjon på lønn/trygd/ev. andre inntekter de siste tre måneder
  • husleiekontrakt/innbetalingsslipp for husleie de tre siste måneder
  • oversikt over alle gjeldsforhold/kreditorer du kjenner til
  • dokumentasjon eller redegjørelse for at du har forsøkt å komme til en ordning eller avtale med kreditorene

 

Siden ble sist oppdatert: 04.08.2017, kl. 10.43