Meny

Dersom du og dine kreditorer ikke blir enige, og du vil opprettholde ditt forslag til avtale, kan du be Oslo byfogdembete om tvungen gjeldsordning. Namsfogden hjelper deg med dette arbeidet. Begjæring om tvungen gjeldsordning må sendes namsfogden før utløpet av gjeldsforhandlingsperioden. Begjæringen sendes deretter til Oslo byfogdembete som innkaller deg og alle kjente kreditorer til et rettsmøte. Forslaget til tvungen gjeldsordning legges ved innkallingen. Kreditorene får en frist til å fremsette skriftlige uttalelser før rettsmøtet. Dersom uttalelsen ikke viser at retten av eget tiltak skal nekte å stadfeste forslaget, skal uttalelsen bare tas hensyn til dersom den er mottatt av retten i hende innenfor fristen og kreditoren samtidig har sendt deg en kopi.

Oslo byfogdembete skal stadfeste et forslag til tvungen gjeldsordning dersom du oppfyller vilkårene i loven. Retten kan stadfeste en gjeldsordning selv om kreditorene har innsigelser.

Hvis et forslag virker støtende, det foreligger en saksbehandlingsfeil eller det foreligger mange omtvistede fordringer slik at det ikke er grunnlag for å vurdere forslaget ditt, skal retten nekte stadfestelse. Dette betyr at du ikke oppnår gjeldsordning.

Dersom Oslo byfogdembete ikke stadfester en begjæring om tvungen gjeldsordning, kan du søke på nytt. Dette forutsetter at de forhold som hindret stadfestelse av gjeldsordningen i første omgang, ikke lenger er tilstede. Du kan som hovedregel kun oppnå gjeldsordning en gang. Det er derfor viktig at det blir fremsatt forslag som er realistiske og som det er sannsynlig at du klarer å overholde. I de tilfellene hvor du ikke overholder avtalen med dine kreditorer, kan kreditorene når som helst kreve opphevelse av ordningen. Blir gjeldsordningen din opphevet, må du regne med at du igjen vil få krav fra de kreditorene du hadde før du søkte gjeldsordning.

Siden ble sist oppdatert: 16.08.2017, kl. 15.45