2010

Bobestyrer i dødsbo til Oslo byfogdembete

Oslo byfogdembete ønsker å knytte til seg ytterligere 1-3 advokater som kan ta oppdrag som bobestyrere i dødsbo. Normalt vil hver bobestyrer få tildelt 8-10 boer pr år.

Les mer

Mer å gjøre for domstolene

Første halvår 2016 kom det inn flere straffesaker og sivile saker til domstolene enn året før. Les mer her .

Les mer

Midler til sikring av Oslo tinghus i revidert nasjonalbudsjett

Styrking av sikkerheten har i mange år vært et ønske fra Domstoladministrasjonen, Oslo tingrett og Oslo byfogdembete for å sikre ansatte og brukere.

Les mer

Mangelfull oppfølging av konkurskriminalitet i Oslo

Konkursrådet har sendt bekymringsmelding til Justisministeren den 2. juni 2016. Les brevet her .   Bilde hentet fra Kapital nr. 11/2016.

Les mer

Nå skal opptak i retten prøves ut

I oktober vil de første rettssakene med opptak i retten prøves ut i Tromsø tinghus. Både lyd og bilde skal tas opp i et prøveprosjekt for å teste ut hvordan dette senere kan gjøres over hele landet. Les mer her.

Les mer

Oslo byfogdembetes saksstatistikk per 3. kvartal 2016

Oslo byfogdembete hadde per 3. kvartal en liten saksøkning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Nedgangen som ble registrert i 2015, ser ut til å ha stoppet opp. Det er til dels store forskjeller mellom saksområdene, fra klar økning av tvistesaker, konkurs- og gjeldsordningssaker, til klar nedgang i tvangssalgs­saker og skiftesaker. Innkomne rettssaker økte totalt sett med 2 % og forvaltningssaker med 3 %.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31.oktober 2010

Saksavviklingsstatistikkk per 31. oktober er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete første halvår 2010

Saksavviklingsstatistikken for første halvår 2010 er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 30. september 2010

Saksavviklingsstatistikken per september 2010 er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete 2009

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete 2009 er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete for mars 2010

Saksavviklingsstatistikken for Oslo byfogdembete mars 2010 er nå klar.

Les mer

Saksstatistikk per 3. kvartal 2017

Domstolens saksinngang varierer en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. Så langt i 2017 har vi mottatt noen færre saker enn i tilsvarende periode i fjor. Antall forvaltningssaker har økt sammenlagt med 4 %. 

Les mer

Årsstatistikk for Oslo byfogdembete 2017

Domstolens saksinngang varierer en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. I 2017 var det noe nedgang i antall rettssaker. Når det gjelder det store saksfeltet innenfor tvistesaker, midlertidig forføyning, var saksmengden på samme nivå som i 2016. Det var samlet sett noe økning i antall forvaltningssaker. Når det gjelder saksavviklingen har domstolen i all hovedsak overholdt de fastlagte saksbehandlingstider. Den store andel saker som haster, har fått den nødvendige prioritet.

Les mer

Vik fratatt kontrollen over aksjer i Confirmit AS

Oslo byfogdembete har ved midlertidig forføyning av 30. mars 2017 besluttet at Erik Martin Vik og Sebastian Holdings Inc. ikke kan utøve aksjonærrettigheter i det norske IT-selskapet Confirmit AS. Advokat Leif Petter Madsen i Wikborg Rein Advokatfirma AS er oppnevnt som bestyrer for aksjene og skal ivareta aksjonærrettighetene. Han skal blant annet som generalforsamling oppnevne nytt styre i Confirmit AS.

Les mer

Forslag om å flytte borgerlige vigsler

Regjeringen har fremmet lovforslag om å flytte de borgerlige vigslene fra domstolene til kommunene.

Les mer

Domstolenes årsmelding 2016

I domstolenes årsmelding kan du lese om status, utviklingstrekk og nøkkeltall for norske domstoler. Årsmeldingen kan du lese her .

Les mer

Saksstatistikk for mai 2017

Oslo byfogdembetes saksstatistikk for mai 2017 kan leses her .

Les mer

Bobestyrer i dødsbo til Oslo byfogdembete

Oslo byfogdembete ønsker å knytte til seg ytterligere 1-3 advokater som kan ta oppdrag som bobestyrere i dødsbo. Normalt vil hver bobestyrer få tildelt 8-10 boer pr år.

Les mer

Mer å gjøre for domstolene

Første halvår 2016 kom det inn flere straffesaker og sivile saker til domstolene enn året før. Les mer her .

Les mer

Midler til sikring av Oslo tinghus i revidert nasjonalbudsjett

Styrking av sikkerheten har i mange år vært et ønske fra Domstoladministrasjonen, Oslo tingrett og Oslo byfogdembete for å sikre ansatte og brukere.

Les mer

Mangelfull oppfølging av konkurskriminalitet i Oslo

Konkursrådet har sendt bekymringsmelding til Justisministeren den 2. juni 2016. Les brevet her .   Bilde hentet fra Kapital nr. 11/2016.

Les mer

Nå skal opptak i retten prøves ut

I oktober vil de første rettssakene med opptak i retten prøves ut i Tromsø tinghus. Både lyd og bilde skal tas opp i et prøveprosjekt for å teste ut hvordan dette senere kan gjøres over hele landet. Les mer her.

Les mer

Oslo byfogdembetes saksstatistikk per 3. kvartal 2016

Oslo byfogdembete hadde per 3. kvartal en liten saksøkning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Nedgangen som ble registrert i 2015, ser ut til å ha stoppet opp. Det er til dels store forskjeller mellom saksområdene, fra klar økning av tvistesaker, konkurs- og gjeldsordningssaker, til klar nedgang i tvangssalgs­saker og skiftesaker. Innkomne rettssaker økte totalt sett med 2 % og forvaltningssaker med 3 %.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31.oktober 2010

Saksavviklingsstatistikkk per 31. oktober er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete første halvår 2010

Saksavviklingsstatistikken for første halvår 2010 er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 30. september 2010

Saksavviklingsstatistikken per september 2010 er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete 2009

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete 2009 er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete for mars 2010

Saksavviklingsstatistikken for Oslo byfogdembete mars 2010 er nå klar.

Les mer

Saksstatistikk per 3. kvartal 2017

Domstolens saksinngang varierer en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. Så langt i 2017 har vi mottatt noen færre saker enn i tilsvarende periode i fjor. Antall forvaltningssaker har økt sammenlagt med 4 %. 

Les mer

Årsstatistikk for Oslo byfogdembete 2017

Domstolens saksinngang varierer en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. I 2017 var det noe nedgang i antall rettssaker. Når det gjelder det store saksfeltet innenfor tvistesaker, midlertidig forføyning, var saksmengden på samme nivå som i 2016. Det var samlet sett noe økning i antall forvaltningssaker. Når det gjelder saksavviklingen har domstolen i all hovedsak overholdt de fastlagte saksbehandlingstider. Den store andel saker som haster, har fått den nødvendige prioritet.

Les mer

Vik fratatt kontrollen over aksjer i Confirmit AS

Oslo byfogdembete har ved midlertidig forføyning av 30. mars 2017 besluttet at Erik Martin Vik og Sebastian Holdings Inc. ikke kan utøve aksjonærrettigheter i det norske IT-selskapet Confirmit AS. Advokat Leif Petter Madsen i Wikborg Rein Advokatfirma AS er oppnevnt som bestyrer for aksjene og skal ivareta aksjonærrettighetene. Han skal blant annet som generalforsamling oppnevne nytt styre i Confirmit AS.

Les mer

Forslag om å flytte borgerlige vigsler

Regjeringen har fremmet lovforslag om å flytte de borgerlige vigslene fra domstolene til kommunene.

Les mer

Domstolenes årsmelding 2016

I domstolenes årsmelding kan du lese om status, utviklingstrekk og nøkkeltall for norske domstoler. Årsmeldingen kan du lese her .

Les mer

Saksstatistikk for mai 2017

Oslo byfogdembetes saksstatistikk for mai 2017 kan leses her .

Les mer