Meny
Saksstatistikk per 3. kvartal 2017 (10.10.17)

Domstolens saksinngang varierer en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. Så langt i 2017 har vi mottatt noen færre saker enn i tilsvarende periode i fjor. Antall forvaltningssaker har økt sammenlagt med 4 %. 

Les mer

Saksstatistikk for mai 2017 (09.06.17)

Oslo byfogdembetes saksstatistikk for mai 2017 kan leses her.

Les mer

Domstolenes årsmelding 2016 (11.05.17)

I domstolenes årsmelding kan du lese om status, utviklingstrekk og nøkkeltall for norske domstoler.

Årsmeldingen kan du lese her.

Les mer

Forslag om å flytte borgerlige vigsler (07.04.17)

Regjeringen har fremmet lovforslag om å flytte de borgerlige vigslene fra domstolene til kommunene.

Les mer

Vik fratatt kontrollen over aksjer i Confirmit AS (04.04.17)

Oslo byfogdembete har ved midlertidig forføyning av 30. mars 2017 besluttet at Erik Martin Vik og Sebastian Holdings Inc. ikke kan utøve aksjonærrettigheter i det norske IT-selskapet Confirmit AS. Advokat Leif Petter Madsen i Wikborg Rein Advokatfirma AS er oppnevnt som bestyrer for aksjene og skal ivareta aksjonærrettighetene. Han skal blant annet som generalforsamling oppnevne nytt styre i Confirmit AS.

Les mer

Oslo byfogdembetes saksstatistikk per 3. kvartal 2016 (11.10.16)

Oslo byfogdembete hadde per 3. kvartal en liten saksøkning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Nedgangen som ble registrert i 2015, ser ut til å ha stoppet opp. Det er til dels store forskjeller mellom saksområdene, fra klar økning av tvistesaker, konkurs- og gjeldsordningssaker, til klar nedgang i tvangssalgs­saker og skiftesaker. Innkomne rettssaker økte totalt sett med 2 % og forvaltningssaker med 3 %.

Les mer

Nå skal opptak i retten prøves ut (29.09.16)

I oktober vil de første rettssakene med opptak i retten prøves ut i Tromsø tinghus. Både lyd og bilde skal tas opp i et prøveprosjekt for å teste ut hvordan dette senere kan gjøres over hele landet.

Les mer her.

Les mer

Mer å gjøre for domstolene (09.09.16)

Første halvår 2016 kom det inn flere straffesaker og sivile saker til domstolene enn året før.

Les mer her.

Les mer

Bobestyrer i dødsbo til Oslo byfogdembete (30.08.16)

Oslo byfogdembete ønsker å knytte til seg ytterligere 1-3 advokater som kan ta oppdrag som bobestyrere i dødsbo. Normalt vil hver bobestyrer få tildelt 8-10 boer pr år.

Les mer

Mangelfull oppfølging av konkurskriminalitet i Oslo (27.06.16)

Konkursrådet har sendt bekymringsmelding til Justisministeren den 2. juni 2016.

Les brevet her.

 

Artikkel i Kapital, 11/2016

Bilde hentet fra Kapital nr. 11/2016.

Les mer

Midler til sikring av Oslo tinghus i revidert nasjonalbudsjett (11.05.16)

Styrking av sikkerheten har i mange år vært et ønske fra Domstoladministrasjonen, Oslo tingrett og Oslo byfogdembete for å sikre ansatte og brukere.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31. mai 2011 (16.06.11)

Saksavviklingsstatistikken for mai er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31.oktober 2010 (08.11.10)

Saksavviklingsstatistikkk per 31. oktober er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 30. september 2010 (08.10.10)

Saksavviklingsstatistikken per september 2010 er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete første halvår 2010 (09.07.10)

Saksavviklingsstatistikken for første halvår 2010 er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete for mars 2010 (09.04.10)

Saksavviklingsstatistikken for Oslo byfogdembete mars 2010 er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete 2009 (18.01.10)

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete 2009 er nå klar.

Les mer

Saksstatistikk per 3. kvartal 2017 (10.10.17)

Domstolens saksinngang varierer en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. Så langt i 2017 har vi mottatt noen færre saker enn i tilsvarende periode i fjor. Antall forvaltningssaker har økt sammenlagt med 4 %. 

Les mer
Saksstatistikk for mai 2017 (09.06.17)

Oslo byfogdembetes saksstatistikk for mai 2017 kan leses her.

Les mer
Domstolenes årsmelding 2016 (11.05.17)

I domstolenes årsmelding kan du lese om status, utviklingstrekk og nøkkeltall for norske domstoler.

Årsmeldingen kan du lese her.

Les mer
Forslag om å flytte borgerlige vigsler (07.04.17)

Regjeringen har fremmet lovforslag om å flytte de borgerlige vigslene fra domstolene til kommunene.

Les mer
Vik fratatt kontrollen over aksjer i Confirmit AS (04.04.17)

Oslo byfogdembete har ved midlertidig forføyning av 30. mars 2017 besluttet at Erik Martin Vik og Sebastian Holdings Inc. ikke kan utøve aksjonærrettigheter i det norske IT-selskapet Confirmit AS. Advokat Leif Petter Madsen i Wikborg Rein Advokatfirma AS er oppnevnt som bestyrer for aksjene og skal ivareta aksjonærrettighetene. Han skal blant annet som generalforsamling oppnevne nytt styre i Confirmit AS.

Les mer
Oslo byfogdembetes saksstatistikk per 3. kvartal 2016 (11.10.16)

Oslo byfogdembete hadde per 3. kvartal en liten saksøkning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Nedgangen som ble registrert i 2015, ser ut til å ha stoppet opp. Det er til dels store forskjeller mellom saksområdene, fra klar økning av tvistesaker, konkurs- og gjeldsordningssaker, til klar nedgang i tvangssalgs­saker og skiftesaker. Innkomne rettssaker økte totalt sett med 2 % og forvaltningssaker med 3 %.

Les mer
Nå skal opptak i retten prøves ut (29.09.16)

I oktober vil de første rettssakene med opptak i retten prøves ut i Tromsø tinghus. Både lyd og bilde skal tas opp i et prøveprosjekt for å teste ut hvordan dette senere kan gjøres over hele landet.

Les mer her.

Les mer
Mer å gjøre for domstolene (09.09.16)

Første halvår 2016 kom det inn flere straffesaker og sivile saker til domstolene enn året før.

Les mer her.

Les mer
Bobestyrer i dødsbo til Oslo byfogdembete (30.08.16)

Oslo byfogdembete ønsker å knytte til seg ytterligere 1-3 advokater som kan ta oppdrag som bobestyrere i dødsbo. Normalt vil hver bobestyrer få tildelt 8-10 boer pr år.

Les mer
Mangelfull oppfølging av konkurskriminalitet i Oslo (27.06.16)

Konkursrådet har sendt bekymringsmelding til Justisministeren den 2. juni 2016.

Les brevet her.

 

Artikkel i Kapital, 11/2016

Bilde hentet fra Kapital nr. 11/2016.

Les mer
Midler til sikring av Oslo tinghus i revidert nasjonalbudsjett (11.05.16)

Styrking av sikkerheten har i mange år vært et ønske fra Domstoladministrasjonen, Oslo tingrett og Oslo byfogdembete for å sikre ansatte og brukere.

Les mer
Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31. mai 2011  (16.06.11)

Saksavviklingsstatistikken for mai er nå klar.

Les mer
Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31.oktober 2010  (08.11.10)

Saksavviklingsstatistikkk per 31. oktober er nå klar.

Les mer
Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 30. september 2010  (08.10.10)

Saksavviklingsstatistikken per september 2010 er nå klar.

Les mer
Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete første halvår 2010 (09.07.10)

Saksavviklingsstatistikken for første halvår 2010 er nå klar.

Les mer
Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete for mars 2010 (09.04.10)

Saksavviklingsstatistikken for Oslo byfogdembete mars 2010 er nå klar.

Les mer
Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete 2009 (18.01.10)

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete 2009 er nå klar.

Les mer