Begjæring om midlertidig forføyning i forbindelse med offentlig anbudskonkurranse

Itslearning AS begjærte den 19. juni 2013 midlertidig forføyning mot Staten v/ Kunnskapsdepartementet. Begjæringen gjaldt offentlig anbudskonkurranse.

Kjennelsen ble avsagt 28. august 2013, og kan leses her.