Høy tiltro til domstolene

Nær ni av ti sier nå at de har svært stor eller ganske stor tiltro til domstolene. Årets tiltroundersøkelse for domstolene bekrefter en sterk økning i tiltroen over mange år.

Les mer her.