Ikke flere ledige tidspunkt for vigsler i Oslo rådhus første halvår

Som en prøveordning tilbyr Oslo byfogdembete i samarbeid med Oslo rådhus vigsler i Rådhuset én lørdag per måned. Ordningen varer i første omgang ut juni 2013.

Vi gjør oppmerksom på at alle de aktuelle lørdagene i Oslo rådhus nå er fylt opp.