Nye pressesider på domstol.noDagens pressesider på domstol.no vil fra 11. mai 2015 bli erstattet med nye.

Med de nye pressesidene har vi fått rettet opp feil og tatt hensyn til innmeldte ønsker. Informasjonssikkerheten og designen er utbedret. Publiseringen er også forenklet for domstolene.

For media er dette de viktigste endringene:

Journalister må søke på nytt

Dagens pressesider er operative fram til 11. mai, og for ny løsning må alle brukere søke på nytt.

For at Domstoladministrasjonen skal rekke å behandle alle søknadene anbefaler vi brukere å søke om pressetilgang. Mer info om hvordan finner du på denne siden.

3 påloggingsmuligheter

For best mulig sikkerhet er det tre påloggingsmuligheter til de nye pressesidene:

BankID http://eid.difi.no/nb/bankid  
Buypass http://eid.difi.no/nb/buypass  
Commfides http://eid.difi.no/nb/commfides

Hva er nytt?

Både berammingslister, avgjørelser og tiltaler har blitt mer oversiktlige. Bruker kan nå også markere "sine" saker i berammingslisten. På denne måten får hver enkelt bruker en god oversikt over aktuelle interessante saker til en hver tid.

Adressen til pressesidene etter 11. mai er https://presse.domstol.no

Inntil da vil fortsatt pressesidene på adresse www.domstol.no/presse  være operative.