Rettens dag i Oslo tinghus lørdag 26. oktober

Rettens dag 2013 arrangeres av Norges Høyesterett, Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. De to rettsbygningene Høyesteretts hus og Oslo tinghus holder åpent fra kl 11.00 til 15.00, med et spennende og variert program. 

Se programmet her.