Meny

Med unntak av notarialbekreftelser viser statistikken for første måned i 2014 relativt små endringer i forhold til samme periode i 2013. Notarialbekreftelsene ble gebyrbelagt fra 1. juli 2013 og antallet sank betraktelig utover høsten. Trenden ser ut til å fortsette inn i 2014, da antallet for januar er vesentlig lavere enn tilsvarende året før.

Les statistikken her.

Siden ble sist oppdatert: 04.01.2017, kl. 21.06