Avgjørelse i sak om rett til å ekskludere ikke-ideelle aktører fra anbudskonkurranse

Aberia Ung AS, Aleris Ungplan & Boi AS, Boenheten AS, Jentespranget AS, Løft AS, Solhaugen Miljøhjem AS og Rena Ungdoms og Familiesenter AS begjærte den 05.08.2016 midlertidig forføyning overfor Oslo kommune Barne- og Familieetaten med krav om at Oslo kommune forbys å inngå kontrakt i konkurransen utlyst 27. mai 2016 om anskaffelse av rammeavtale om plasser i barneverninstitusjoner inntil det er rettskraftig avgjort om det er anledning til å ekskludere ikke-ideelle aktører fra konkurransen.

Retten har i avgjørelse av 22.09.2016 opprettholdt Oslo kommunes mulighet til reservasjon av anbudskonkurransen.

Kjennelsen kan leses her