Begjæring om midlertidig forføyning for å stanse påbud om standardiserte snuspakninger

Oslo byfogdembete mottok 07.07.2017 begjæring om midlertidig forføyning, der Swedish Match AB saksøker Staten v/ Helse- og omsorgsdepartementet for å stanse iverksettelse av påbud om standardiserte snuspakninger.

Oslo byfogdembete har besluttet å kalle inn partene til rettsmøte.