Begjæring om midlertidig forføyning i Morgan Kane saken ble tatt til følge

Saken gjaldt midlertidig forføyning vedrørende rådighetsbegrensninger over en aksjepost i selskapet WR Entertainment ASA, som eier rettighetene til filmatiseringen av Morgan Kane. Forføyningen innebærer at Ryan Gunnar Wiik ikke kan råde over aksjene i selskapet frem til tvist om eierrettighetene til aksjene er rettskraftig avgjort i amerikanske domstoler. Retten kom til at den midlertidige forføyningen skulle tas til følge. Kjennelsen kan leses her.