Bobestyrer i dødsbo til Oslo byfogdembete

Oslo byfogdembete ønsker å knytte til seg ytterligere 1-3 advokater som kan ta oppdrag som bobestyrere i dødsbo. Normalt vil hver bobestyrer få tildelt 8-10 boer pr år.

I tillegg til faglige kvalifikasjoner legges det ved utvelgelsen vekt på at søkeren

  • har bred erfaring fra dødsbobehandling, enten som fullmektig for bobestyrere ved offentlige skifter og/eller som advokat for arvinger under privat skifte,
  • driver advokatvirksomhet i firma eller kontorfellesskap og har støttefunksjoner ved kontoret som er nødvendig for å utføre bobehandlingen på en rask og kostnadseffektiv måte,
  • vil gi oppdrag fra retten den nødvendige prioritet,
  • er fleksibel og løsningsorientert og har de menneskelige egenskaper bobestyreroppdrag krever, og
  • har forretningskontor i Oslo

Det er også relevant å ta hensyn til advokatens kostnadsnivå.

Domstolen ønsker en rimelig balanse mellom kvinner og menn i bobestyrergruppen. 

Interesserte bes sende en kortfattet søknad med cv til

Oslo byfogdembete
postboks 8003 Dep.
0030 Oslo

innen 21. september 2016.

Eventuelle spørsmål kan rettes til dommer Hanne Tenden tlf. 22 99 93 54.