Domstolenes årsmelding 2016

I domstolenes årsmelding kan du lese om status, utviklingstrekk og nøkkeltall for norske domstoler.

Årsmeldingen kan du lese her.