Meny

Regjeringen har fremmet lovforslag om å flytte de borgerlige vigslene fra domstolene til kommunene.

Oslo byfogdembete forestår i dag de borgerlige vigslene i Oslo. Domstolen gjennomførte i 2016 i alt 1523 vigsler. Vi hadde i høringsrunden ingen bemerkninger til det fremlagte forslaget.

Overføringen vil i så fall gjelde fra 1. januar 2018.

Forslaget skal sluttbehandles i Stortinget i juni. Hvis det blir vedtatt, vil vi legge ut nærmere informasjon på våre nettsider.

Siden ble sist oppdatert: 31.07.2017, kl. 17.59