Hæhre Entreprenør AS fikk ikke medhold

Hæhre Entreprenør AS begjærte i juli 2016 midlertidig forføyning med krav om at Statens vegvesen forbys å inngå kontrakt  i konkurranse om vegutviklingskontrakten E6 Helgeland sør. Kontraktens verdi er anslått til ca 2 milliarder kroner. Statens vegvesen hadde avvist Hæhres tilbud i konkurransen fordi tilbudet var levert på feil adresse, og sakens hovedspørsmål var om denne avvisningsbeslutningen var rettmessig.  Retten kom til at Statens vegvesen ikke hadde begått noen feil ved å avvise Hæhres tilbud. Begjæringen førte etter dette ikke frem.

Les avgjørelsen her.