Konkursåpning for Emas-Amc AS

Oslo byfogdembete har i dag åpnet konkurs i Emas-Amc AS, etter at styret i selskapet begjærte oppbud.

Det er advokat Håvard Wiker, Ro Sommernes advokatfirma DA, som er oppnevnt som bostyrer.

Avgjørelsen kan leses her.