Mangelfull oppfølging av konkurskriminalitet i Oslo

Konkursrådet har sendt bekymringsmelding til Justisministeren den 2. juni 2016.

Les brevet her.

 

Artikkel i Kapital, 11/2016

Bilde hentet fra Kapital nr. 11/2016.