Mer å gjøre for domstolene

Første halvår 2016 kom det inn flere straffesaker og sivile saker til domstolene enn året før.

Les mer her.