Midler til sikring av Oslo tinghus i revidert nasjonalbudsjett

Styrking av sikkerheten har i mange år vært et ønske fra Domstoladministrasjonen, Oslo tingrett og Oslo byfogdembete for å sikre ansatte og brukere.

Les mer om dette her.