Nedetid på nett 7-11. september

7.-11. september flyttes alle IKT-systemene til domstolene over til ny driftsleverandør. Dette fører til nedetid på en del tjenester fra klokken 16:00 torsdag 7. september, og full driftsstans fra klokken 16:00 fredag 8. september.

Klokken 16:00 torsdag 7. september vil følgende tjenester være utilgjengelige:

  • domstol.no
  • presse.domstol.no
  • portal for meddommerutvalg

Klokken 16:00 fredag 8. september vil alle øvrige tjenester bli utilgjengelige. Dette omfatter blant annet:

  • Domstolenes aktørportal
  • jordskifterettenes saksarkiv
  • sikker filoverføring
  • ansattes tilgang til saksbehandlingssystemet og epost

Alle tjenester er planlagt å være tilgjengelige klokken 07:00 mandag 11. september, med unntak av domstol.no som vil være tilgjengelig i løpet av fredag 8. september.