Økt sikkerhet for skifteomkostninger fra 1. mai 2017

Hvis man ønsker å begjære offentlig skifte av et dødsbo, og det ikke kan vises til tilstrekkelig sikkerhet for skifteomkostninger i boet, må det fra og med 1. mai innbetales kr 45 000 (tidligere kr 30 000).

Årsaken til økningen er at rettsgebyret og  generelle kostnader  for et offentlig skifte har økt vesentlig de siste årene.