Rettsgebyret øker fra 1. januar 2016

Rettsgebyret øker fra 860 kr til 1 025 kr fra 1. januar 2016. Endringen gjelder saker innkommet fra og med 1. januar.

Nettsidene blir oppdatert med det nye gebyret i løpet av uke 1.