Saksstatistikk 1. kvartal 2017

Den samlede inngangen for rettssakene var 3 % høyere i 1. kvartal i år enn tilsvarende periode i fjor. Spesielt stor var økningen i begjæringer om midlertidig forføyning, med 27 %, men også andre saksområder har hatt vekst.

Tallene for 1. kvartal må leses med en viss forsiktighet. Det er tidlig på året og mye kan endre seg. I tillegg kommer at påsken i 2017 først er i 2. kvartal, mens den var i 1. kvartal i 2016.

Nedenfor er utviklingen for de viktigste sakstypene kort kommentert.

Tvistesaker – midlertidig forføyning og arrest
Antall begjæringer om midlertidig forføyning økte i 1. kvartal 2017 med 37 % sammenlignet med 1. kvartal 2016. Det kan dermed se ut som om trenden fra 2016, med en samlet vekst på 12 %, fortsetter. Samtidig ser vi at antall begjæringer om arrest reduseres med 10 % fra 1. kvartal i fjor.

Konkurs
I 1. kvartal 2017 mottok vi 450 konkursbegjæringer som er en økning på 1 % sammenlignet med 1. kvartal 2016, og 181 konkursboer ble åpnet.

Tvangssalg
Fortsatt nedgang. Etter en topp i 2012 har antall mottatte begjæringer om tvangssalg sunket. I 1. kvartal var nedgangen 3 % i forhold til samme periode i 2016. Begjæring om tvangssalg av borettsandeler sank med 9 %, mens begjæringer om tvangssalg av fast eiendom økte med 3 %.

Gjeldsordning
1. kvartal mottok domstolen 72 gjeldsordningssaker mot 74 i tilsvarende periode i 2017, en nedgang på 3 %.

Dødsboskifter
I hele 2016 mottok domstolen 144 dødsboskifter. Så langt i år har vi mottatt 37. Det er
9 % flere enn i tilsvarende periode i fjor.

Forvaltningssaker
Domstolen behandlet 6 022 notarialbekreftelser i 1. kvartal. Det er 12 % fler enn i 1. kvartal 2016. I samme periode ble 268 par viet, 11 par fler enn året før. Også for de andre forvaltningssakene, "anmeldte dødsfall" og "testamenter til oppbevaring" og var det en økning sammenlignet med 1. kvartal 2017.

 

Les saksstatistikken her. Se grafer for 1. kvartal 2008 – 1. kvartal 2017 her.